Tin tức

Tin tức
Thông báo thi sáng tác logo LCH Phục hồi chức năng TP.HCM

Thông báo thi sáng tác logo LCH Phục hồi chức năng TP.HCM

Thời hạn gửi sản phẩm dự thi: 10/12/2023
Buổi giới thiệu Robot Luna EMG

Buổi giới thiệu Robot Luna EMG

Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 16/06/2023
Ngôn ngữ trị liệu cho bệnh nhân sau đột quỵ

Ngôn ngữ trị liệu cho bệnh nhân sau đột quỵ

Lớp đào tạo chỉ đạo tuyến của khoa PHCN BV Chợ Rẫy, ngày 06-07/07/2023