Thông báo số 1 Hội nghị thường niên LCH Phục hồi chức năng TP.HCM

Thông báo số 1 Hội nghị thường niên LCH Phục hồi chức năng TP.HCM
02/09/2023 11:23 PM 368 Lượt xem

  THÔNG BÁO SỐ 1

  HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LIÊN CHI HỘI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Lần thứ 2

   

  Hội nghị thường niên Liên Chi Hội Phục Hồi Chức Năng lần 2 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy, 16 tháng 12 năm 2023.

  Địa điểm tổ chức Hội nghị: Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh (lô B9 Thành Thái, phường 15, quận 10, TPHCM).

  CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ: “PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - TỪ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN ĐẾN ỨNG DỤNG LÂM SÀNG"

  CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ: Bác sĩ CK2. Trần Thị Ái Nhung, Chủ tịch Liên Chi Hội PHCN TPHCM, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện

  NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRONG HỘI NGHỊ
    - Phần 1: Các báo cáo nghiên cứu cơ bản ứng dụng lâm sàng
    - Phần 2: Các báo cáo nghiên cứu khác

  THÀNH PHẦN THAM DỰ
    - Hội viên Liên Chi Hội PHCN TPHCM
    - 
  Nhân viên y tế công tác Phục Hồi Chức Năng hoặc liên quan
    - 
  Quý đồng nghiệp quan tâm
    - 
  Khách mời

  THỜI HẠN ĐĂNG KÝ DỰ HỘI NGHỊ VÀ BÁO CÁO
    - 
  Hạn chót đăng ký tham dự hội nghị và gửi tóm tắt tên đề tài báo cáo: 30/09/2023
    - 
  Hạn chót gửi bài toàn văn điện tử để đăng kỷ yếu hội nghị: 15/11/2023

  Bài tóm tắt báo cáo được viết theo mẫu như sau:

  • Dàn trang: phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13
  • Tựa đề: cần ngắn gọn nhưng đầy đủ nói lên được vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu giải quyết
  • Tóm tắt: tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 250 từ)
   • Đặt vấn đề (introduction)
   • Mục tiêu nghiên cứu (objectives)
   • Đối tượng, phương pháp nghiên cứu (methods and materials)
   • Kết quả nghiên cứu (results)
   • Kết luận (conclusion)

  Hình thức báo cáo

  • Dùng PowerPoint qua máy chiếu vi tính LCD projector
  • Báo cáo nộp cho Ban Thư ký trước Hội nghị

  Bài viết xin gởi về:
   - BS. CK1 Huỳnh Thành Chung, ĐT: 0975992637, Email: huynhthanhchung296@gmail.com
   - BS. CK1 Nguyễn Minh Hiếu, ĐT: 0356026916, Email: nmhieu837@gmail.com

  Do thông báo có thể không đến được tất cả Hội viên, kính mong quý đồng nghiệp chuyển thông báo này đến quý đồng nghiệp khác để đăng ký tham dự hội nghị sớm.

  File thông báo dạng PDF