Ngôn ngữ trị liệu cho bệnh nhân sau đột quỵ

Ngôn ngữ trị liệu cho bệnh nhân sau đột quỵ
14/07/2023 01:37 PM 138 Lượt xem

  Khoa Phục hồi chức năng BV Chợ Rẫy đã tổ chức lớp đào tạo chỉ đạo tuyến trong hai ngày 06-07 tháng 7 năm 2023 (16 tiết), với chủ đề "Ngôn ngữ trị liệu cho bệnh nhân sau đột quỵ". Có 29 cơ sở y tế tham gia, 252 người tham gia, trong đó có 111 người đăng ký CME.

  Chương trình cụ thể:

  1. Đại cương về rối loạn nuốt cho bệnh nhân sau đột quỵ - ThS Vu Vân Thanh

  2. Điều trị rối loạn nuốt cho bệnh nhân sau đột quỵ - ThS Vu Vân Thanh

  3. Lượng giá mất ngôn ngữ - CN Trương Thị Minh Hiền

  4. Điều trị mất ngôn ngữ - CN Trương Thị Minh Hiền

  5. Rối loạn chức năng não cao cấp sau đột quỵ - BS CKI Lưu Thị Thanh Loan

  6. Lượng giá và điều trị rối loạn chức năng não cao cấp  - BS CKI Lưu Thị Thanh Loan

  7. Lượng giá rối loạn vận ngôn - CN Trần Thái Hằng

  8. Điều trị rối loạn vận ngôn - CN Trần Thái Hằng

  Một số hình ảnh của lớp:

  BS Lưu Thị Thanh Loan giảng bài tại phòng Telemedecine của BV Chợ Rẫy

  CN Trương Thị Minh Hiền thảo luận với học viên