Đào tạo liên tục

Đào tạo liên tục
Tối ưu hóa Phục hồi chức năng tổn thương gân chóp xoay

Tối ưu hóa Phục hồi chức năng tổn thương gân chóp xoay

ĐH Y Dược TP.HCM, 25/03/2023, CME 8 tiết