Buổi giới thiệu Robot Luna EMG

Buổi giới thiệu Robot Luna EMG
20/06/2023 04:14 PM 236 Lượt xem

    TS.VLTL Dominika Kozak, chuyên gia của hãng Egzotech - Ba Lan, nói về công nghệ kích hoạt cơ dựa trên điện cơ bề mặt và phản hồi sinh học, tích hợp trong Robot Luna EMG (được phân phối bởi công ty Hoàng Hà JSC). Buổi giới thiệu thu hút sự quan tâm của gần 60 người nghe, trong buổi trưa ngày thứ Sáu, 16/06/2023, tại phòng tập vận động khoa PHCN, BV Chợ Rẫy.